Lê Thị Quỳnh Hảo
Chủ tịch Công đoàn Trường
haoltq@dlu.edu.vn
0983.060.011


Phạm Thị Phong Lan
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
lanptp@dlu.edu.vn


Phan Hoàng Đại
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
daiph@dlu.edu.vn


Mai Minh Nhật
Ủy viên Ban Thường vụ
nhatmm@dlu.edu.vn


Trần Ngô Như Khánh
Ủy viên Ban Thường vụ
khanhtnn@dlu.edu.vn


Lưu Ngọc Hà
Ủy viên Ban Chấp hành
haln@dlu.edu.vn


Lê Ngọc Bính
Ủy viên Ban Chấp hành
binhln@dlu.edu.vn


Nguyễn Thị Khánh Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
hoantk@dlu.edu.vn


Mai Sỹ Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành
hoams@dlu.edu.vn


Đỗ Thị Thanh Loan
Ủy viên Ban Chấp hành, Kế toán trưởng Công đoàn
loandt@dlu.edu.vn


Lâm Phương Thảo
Ủy viên Ban Chấp hành
thaolp@dlu.edu.vn


Trương Thị Ngọc Thuyên
Ủy viên Ban Chấp hành
thuyenttn@dlu.edu.vn


Đỗ Văn Toản
Ủy viên Ban Chấp hành
toandv@dlu.edu.vn


Nguyễn Thị Tươi
Ủy viên Ban Chấp hành
tuoint@dlu.edu.vn


Lê Thị Thanh Trân
Ủy viên Ban Chấp hành
tranltt@dlu.edu.vnTrịnh Việt Hà
Kế toán Công đoàn
hatv@dlu.edu.vn


Đặng Thị Xuân Hồng
Thủ quỹ Công đoàn
hongdtx@dlu.edu.vn


Đào Thị Ngân
Chuyên viên
ngandt@dlu.edu.vn
0975.026.765
Top